Publicatiedatum: 14 april 2015
Reporter: Albert Hendriks - Friesland Holland Nieuwsdienst - www.friesnieuws.nl

Opening vrijdag 17 april door skûtsjeschipper Douwe Visser

VVV-kantoor in Fries Scheepvaart Museum

Schipper Douwe Visser van het SKS-kampioenskûtsje De Sneeker Pan, zal de officiële opening van de VVV infopost Sneek verrichten door het ophangen van de VVV vlag aan de gevel van het Fries Scheepvaart Museum.
Schipper Douwe Visser van het SKS-kampioenskûtsje De Sneeker Pan, zal de officiële opening van de VVV infopost Sneek verrichten door het ophangen van de VVV vlag aan de gevel van het Fries Scheepvaart Museum.

SNEEK (NL) – De VVV in Sneek heeft onderdak gekregen in het Fries Scheepvaartmuseum aan het Kleinzand, nummer 16. De nieuwe VVV infopost Sneek wordt gerund door 20 vrijwilligers die ook op het oude adres, Marktstraat 20, actief waren.

Open Huis Stavoren: Bekijk het vanaf het water

Bezoek 18 april de bezienswaardigste sluis van Europa en de mooiste supermarkt van Nederland!

Er zit zaterdag 18 april 2015 veel muziek in Stavoren, ook in de rondvaartboot van Wiepke Wierda (foto).
Er zit zaterdag 18 april 2015 veel muziek in Stavoren, ook in de rondvaartboot van Wiepke Wierda (foto).

STAVOREN (NL) – Zaterdag 18 april 2015 houdt Elfsteden- en IJsselmeerstad Stavoren open dag van 10.00 tot 17.00 uur. Er zijn talrijke activiteiten: live muziek, een markt, rondvaarten, kinderpret, demonstraties streetdance en een voordelige kennismaking met de horeca.

Publicatiedatum: 9 maart 2015
Reporter: Albert Hendriks - Friesland Holland Nieuwsdienst - www.friesnieuws.nl

RTC Zeilen Noord in Sneek eerste in Nederland

Gedeputeerde Jannewietske de Vries opent trainingscentrum voor talentvolle zeilers

De Friese gedeputeerde voor toerisme, Jannewietske de Vries, opent op toepasselijke wijze het Sneeker zeiltraningscentrum.
De Friese gedeputeerde voor toerisme, Jannewietske de Vries, opent op toepasselijke wijze het Sneeker zeiltraningscentrum.

OFFINGAWIER-SNEEK (NL) – Op dinsdag 10 maart 2015 wordt het Regionaal Trainings Centrum voor Zeilen op het Starteiland in het Sneekermeer bij Offingawier officieel geopend. Het is één van de initiatieven in Friesland om de zeilsport voor een verdere achteruitgang te behoeden.

Toerismegedeputeerde van de provincie Fryslân, Jannewietske de Vries (PvdA), verricht de opening samen met wethouder Durk Stoker van de gemeente Súdwest-Fryslân, waarvan Sneek de hoofdstad is. Stoker: “Ik vind het belangrijk om de ontwikkelingsmogelijkheden voor de jeugd in de zeilsport te stimuleren. Súdwest-Fryslân is een watersportgemeente.”

Publicatiedatum: 1 december 2014
Reporter: Albert Hendriks - Friesland Holland Nieuwsdienst - www.friesnieuws.nl

In 2017 grootse viering 400 jaar stadhuis Bolsward

Stadhuis Bolsward moet museale topattractie worden

Stadhuis Bolsward moet museale topattractie worden
Het Stadhuis van Bolsward is een voormalig gemeentehuis, gebouwd tussen 1614 en 1617. Het verving een gebouw uit 1474. De ontwerper en bouwmeester is Jacob Gysbert, de vader van de Friese dichter Gysbert Japicx. In het souterrain bevond zich ook een waag en was daardoor één van de waaggebouwen in Friesland die in een stadhuis was gevestigd. Er hangt nog een grote weegschaal. Onder de zolder van de toren bevindt zich een Oudheidkamer. In de periode 1892 tot 1895 werd het stadhuis gerestaureerd naar een plan van de Rotterdamse architect Jan Verheul. Sinds Bolsward in 2011 is opgegaan in de gemeente Súdwest-Fryslân (Sneek) is het gebouw niet meer in gebruik als gemeentekantoor.

BOLSWARD (NL) – De afgelopen maanden heeft de gemeente Súdwest-Fryslân met de drie Bolswarder musea, het Titus Brandsma Museum, het Gysbert Japicxhûs en de Oudheidkamer, én de bibliotheek gesproken over de nieuwe functie van het Stadhuis. Het stadhuis moet weer dé ontmoetingsplek van Bolsward en een toeristische topattractie worden. Het moet voor fietsers en boottoerusten het startpunt worden om Bolsward en omgeving verder te ontdekken. De provincie Fryslân heeft in het voorjaar geld toegezegd voor deze plannen. Súdwest-Fryslân vraagt nu om dat geld daadwerkelijk beschikbaar te stellen.

Streekmarkt op duurzame Friese rundveehouderij Fjouwerhûsterpleats in Rohel (Zuid-Friesland)

Zaterdag 8 november dag van de smaak aan oever Tjeukemeer met topkoks!

Klaziena en Steven van der Zee hebben een duurzaam veehouderijbedrijf met een luxe boerderijwinkel in Rohel-Vierhuis aan de oever van het Tjeukemeer.
Klaziena en Steven van der Zee hebben een duurzaam veehouderijbedrijf met een luxe boerderijwinkel in Rohel-Vierhuis aan de oever van het Tjeukemeer.

ROHEL/VIERHUIS (NL) – Op zaterdag 8 november 2014 organiseren Landwinkel Vierhuis en activiteitenboerderij Fjouwerhûsterpleats, Vierhuisterweg 29 in Rohel, een dag vol gezelligheid en smaak. Het landfeest, waaraan diverse Friese horecabekendheden deelnemen, begint om 10.00 uur. De dag wordt besloten met een groots streekdiner in de boerderij: vier gangen voor slechts €17,50.

Boerderijwinkel Landwinkel Vierhuis is naast veehouderij Fries Veenweidevlees een onderdeel van boerderij Fjouwerhûsterpleats. Het bedrijf van Steven en Klaziena van der Zee-Oenema is een duurzaam vleesveebedrijf met rundvee, varkens, schapen en kippen. Het vlees wordt verkocht onder de naam Fries Veenweidevlees.

Watersportcentrum Heeg:

Palinghandel op Londen maakte plaats voor botenbouw en -verhuur

Een kijkje aan boord van de Korneliske Ykes II, een replica van een originele Hegemer palingaak, die in 2009 te water werd gelaten.
Een kijkje aan boord van de Korneliske Ykes II, een replica van een originele Hegemer palingaak, die in 2009 te water werd gelaten.

HEEG (NL) - Heeg is één van de gezelligste watersportplaatsen van Friesland. Een dorp dat bruist van de activiteiten van talrijke watersportbedrijven, accommodatieverschaffers en organisatioren van feesten. Want dat kunnen ze in Heeg: een gezellige sfeer scheppen, voor jong én oud.
Eeuwenlang exporteerden vissers uit Heeg paling, ook wel aal genoemd, naar Londen. Daar, aan de Theems bij de Tower Bridge, hadden hun ca. 18,50 m lange zeilvoerende houten aken een vaste ligplaats om de nog levende paling aan de man te brengen. Iedere platbodem vervoerde 7.500 tot 10.000 kg aal in de met water gevulde middenbun.

Friese paling
Friese paling wordt — nog steeds — geboren in de Sargassozee (Bermuda), waar de larven opgroeien tot glasaal. In die levensfase zwemmen ze naar de Friese wateren om volwassen te worden.De palingstand in Friesland en omringende wateren liep snel terug door de aanleg van de Afsluitdijk in 1932.

Palingroken met boer Ygram Ykema uit Sandfirden.
Palingroken met boer Ygram Ykema uit Sandfirden.

De tot dan zoute Zuiderzee werd door de aanleg van de polders Wieringermeer en die van de provincie Flevoland gehalveerd tot het huidige IJsselmeer. Het is nu het grootste zoetwaterreservoir en recreatiemeer van Nederland. Slechts één sluis met brug, die in de dijk bij Stavoren, scheidt Heeg van het IJsselmeer. De Elfstedenstad is slechts twee uurtjes varen.
Dijken, sluizen en vijzels van gemalen en gebrek aan leefruimte deden de palingstand in Noord-Nederland sinds 1932 kelderen. Dat de Zuiderzee zoet werd hinderde de aal niet, want die leeft zowel in zout als zoet water.


Houtbouwmuseum De Helling
In 1938 kwam een einde aan de Heegemer palinghandel op Engeland. Nadat de laatste originele palingaak in 1945 de sloop ten prooi viel, leek een punt gezet achter de levendige scheepsbouw in Heeg. Maar plaatselijke enthousiastelingen hebben ervoor gezorgd dat hun nautisch cultureel erfgoed bewaard bleef. In het houtbouwmuseum De Helling aan It Eilân in Heeg werd een echte houten palingaak gebouwd, geheel volgens traditie.

Als je aan Heeg denkt, denk je aan paling, aan “rieke iel”, gerookte paling. Freerk Visserman is dé palingvisser van Heeg.
Als je aan Heeg denkt, denk je aan paling, aan “rieke iel”, gerookte paling. Freerk Visserman is dé palingvisser van Heeg.

Gerookte paling: delicatesse
Heeg is het mekka voor liefhebbers van traditionele zeilschepen én gerookte paling. De aal heeft Friesland altijd weten te bereiken, ondanks dijkenbouw, inpolderingen en sluizen. En dus kan men aan de rand van het dorp, direct aan het Heegermeer (gletsjerdal uit de ijstijd) nog steeds genieten van die zeldzame lekkernij.

Internationale watersport
De economische betekenis van de paling is voor Heeg nu bijna nul. De ruim 2.000 inwoners van de plaats zijn vandaag de dag vooral druk met botenbouw, -verhuur en -handel en goederenvervoer. Internationaal, dat nog steeds. In heel Europa zie je uit Heeg afkomstige zeil- en motorjachten, van klassiek tot modern, van staal en polyester.

Publicatiedatum: 25 juni 2014
Reporter: Albert Hendriks - Friesland Holland Nieuwsdienst - www.friesnieuws.nl

Rondvaarten op donderdag- en dinsdagavonden vanuit Heeg

De aak fan Fryslân: Palingaak Korneliske Ykes II

De Korneliske Ykes II is een blikvanger in Heeg, samen met talrijke andere Friese klassiekers als Tjotters, Lemster aken en boeiers.
De Korneliske Ykes II is een blikvanger in Heeg, samen met talrijke andere Friese klassiekers als Tjotters, Lemster aken en boeiers.

HEEG (NL) – Van de 17e tot het begin van de 20e eeuw brachten Friezen met hun palingaken levende paling van Friesland naar Londen. Daarvoor beheersten Hollanders die handel. In de Thames bij Billingsgate Fishmarket hadden Friese palinghandelaren hun eigen vrije ligplaats, de ‘Dutch Mooring’, vlakbij de London Bridge. Dit recht van vrije ligplaats was verleend door Koning Charles II vanwege het zeer dapper optreden van de bemanning van Friese aken bij de Grote Brand in Londen in 1666. Ook op oude foto’s van de Towerbridge is altijd de Friese kade te zien met twee of drie palingaken.

10.000 Kilo paling kon in één palingaak worden vervoerd. De bemanning bestond uit slechts een schipper en twee maten. In de hoogtijdagen zeilden zestien palingaken ongeveer zes keer per jaar van Heeg naar Londen om in totaal ongeveer een miljoen kilo paling naar de stad te brengen.
 
Begin van de 20e eeuw kwam de klad erin. Door de motorisering van  de scheepvaart vervuilde het water waardoor de sterfte van de paling te hoog opliep. De Hegemer palinghandelaren wilden niet moderniseren. In 1936 vond de allerlaatste palingtocht naar Londen plaats. Na de Tweede Wereldoorlog waren alle oude palingaken gesloopt. De houtwerf in Heeg bestaat echter nog steeds en daar ontstond rond 1999 het idee om een nieuwe aak te bouwen en daarmee de nog net grijpbare historie naar het heden te trekken en te bewaren voor de toekomst.
 
De palingaak Korneliske Ykes II, het enige schip dat bestaat van dit type, is sinds 2009 nieuwgebouwd in de vaart en vertelt het verhaal  van de vroegere palinghandel en het vervoer van de levende paling over zee vanuit Heeg en omgeving, die de Zuidwesthoek van Friesland zoveel voorspoed heeft gebracht.
De Korneliske Ykes II is een reconstructie van een oude palingaak, gebaseerd op het voorbeeldige ontwerp van de oorspronkelijke Korneliske Ykes. Deze werd in 1872 door Eeltsje Holtrop van der Zee uit IJlst op zijn werf in Joure gebouwd, op de locatie waar zich nu nog de authentieke houtwerf van De Jong bevindt.
 
Houtbouwmuseum De Helling is, vooruitlopend op de bouw van de palingaak en de tewaterlating op 4 april 2009, als bezoekerscentrum opgezet door de Stichting Bezoekerscentrum Traditionele Scheepsbouw.  Hier is veel te zien over de historie van de palingaak en de palinghandel, maar ook andere klassieke scheepstypes komen aan bod.

Publicatiedatum: 13 juni 2014
Reporter: Albert Hendriks - Friesland Holland Nieuwsdienst - www.friesnieuws.nl

Nieuwe Optimisten voor Zeilcentrum Grou

Botenverzekeraar SON bevordert jeugdzeilen in Friesland

GROU (NL) – De zeilsport toegankelijker maken voor jonge kinderen. En ook leuker voor de toekijkende ouders. Dat beoogt SON scheepsverzekeringen, verzekeraar van beroeps- en pleziervaartuigen, met de beschikbaarstelling van jeugdzeilboten aan Zeilcentrum Grou.  

Freek Baron van SON scheepsverzekeringen (links) feliciteert Jan Feike Hoekstra van Zeilcentrum Grou met de nieuwe jeugdzeilboten. Zeilcentrum Grou heeft een veilige oefenlocatie voor de deur: de havenkom met strandje en aanlegvoorzieningen, direct verbonden met het Pikmeer.
Freek Baron van SON scheepsverzekeringen (links) feliciteert Jan Feike Hoekstra van Zeilcentrum Grou met de nieuwe jeugdzeilboten. Zeilcentrum Grou heeft een veilige oefenlocatie voor de deur: de havenkom met strandje en aanlegvoorzieningen, direct verbonden met het Pikmeer.

Het gaat om vijf zeilboten van het type Optimist, bedoeld voor kinderen van zeven tot twaalf jaar. Freek Baron, hoofd Pleziervaartuigen bij SON, sinds 1 januari 2012 een onderdeel van de TVM-groep in Hoogeveen, overhandigde de lesvaartuigen 11 juni 2014 aan Jan Feike Hoekstra, de exploitant van het zeilcentrum dat gelieerd is aan de Koninklijke Watersportvereniging Frisia. Het vorig jaar september geopende zeilcentrum is een grote ark met veel sanitaire- en meetingfaciliteiten in de vernieuwde haven van Grou. Een strekdam in het Pikmeer scheidt het centrum van het Prinses Margrietkanaal.

Gastheer Hoekstra: “Een beginnersvriendelijk en betaalbaar zeilsportbevorderingscentrum, dicht bij het centrum van het historische waterdorp. Door de ligging aan de Wilhelminastraat zijn we goed bereikbaar met de auto. Iedereen die eens kennis wil maken met de zeilsport, individueel of in groepsverband, is welkom. Die laagdrempeligheid kun je heel letterlijk nemen, want ons gebouw, steigers en terras zijn rolstoelvriendelijk. We beschikken zelfs over zeil- en begeleidingsboten voor mensen met een handicap, zoals rolstoelers.”

De Vossenhoek is nu verbonden met Galamadammen en Slotermeer

Bungalowpark met ligplaatsen voor sloepen midden in de Gaasterlandse bossen!

Marinapark De Vossenhoek heeft een grote (vis)vijver die ook dienst doet als zwaaikom voor sloepen en de rondvaartpraam Simmermoarn.
Marinapark De Vossenhoek heeft een grote (vis)vijver die ook dienst doet als zwaaikom voor sloepen en de rondvaartpraam Simmermoarn. 

RIJS (NL) – Dit verwacht niemand die via de Marderleane, een typische laan, door het Gaasterlandse “kuuroord” Rijs rijdt: een marinapark! Op het adres 9a, verscholen in het groen, bevindt zich chalet- en caravanpark De Vossenhoek. Op het nieuwe chaletpark staan 17 luxe chalets, grotendeels aan vaarwater! Twee percelen met een ligplaats aan de tuin, voor een sloep of andere lage boot, zijn nog te koop.

Ligplaats in het bos? Jawel, De Vossenhoek heeft een verbinding via de Wytikkersfeart (Witakkervaart), de Spoekhoeksterfeart en het riviertje De Luts een verbinding met de meren De Morra en De Fluezen (Fluessen) en de Sleattemer Mar (Slotermeer). Je kunt sinds dit voorjaar van het Rijster bungalowpark naar Galamadammen, Balk en Sloten varen. Met dank aan de provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en de gemeente De Friese Meren. Dit trio maakte namelijk de volkomen dichtgeslibde “takkenroute”, de vaarweg Balk-Galamadammen en de zijvaarten, weer fatsoenlijk bevaarbaar. Dat gebeurde in het raam van het miljoenenproject Friese Merenproject. Dat project loopt in 2015 af. Het op diepte brengen van de Gaasterlandse beken en vaarten, de Turfroute rond Gorredijk en Appelscha en de nieuwe ecosluis van Stavoren zijn de laatste stuiptrekkingen.

Friese meren project

Boost voor watersporttoerisme in Friesland

Vergaande samenwerking Ottenhome Heeg en Stayokay Heeg en Sneek

Stayokay
 

HEEG-SNEEK (NL) – Frieslands grootste zeilbotenverhuurder en eventsorganisator Ottenhome Heeg en hostelketen Stayokay bundelen per direct de krachten. De samenwerking heeft tot doel buitenlandse markten te bewerken én lokaal te innoveren om de Friese watersport de zo gewenste boost te geven. De samenwerking richt zich op drie pijlers: watersportactiviteiten voor scholen, verhuur van zeilboten en sloepen en overname zeilschool It Beaken.

Heeg en Sneek moeten nog meer dan nu het geval is dé Europese toplocaties voor zeilweken en family- en business events worden. De infrastructuur, bovengemiddelde accommodaties en faciliteiten zijn er al. Ottenhome Heeg heeft een grote jachthaven en een nieuw eventscentrum aan het Heegermeer in de nabijheid van het eveneens aan het meer gelegen Stayokay Heeg. De vestiging van Stayokay in Sneek ligt aan de recreatievaarweg Houkesloot, nabij het centrum van de watersport- en Elfstedenstad en slechts een paar honderd meter van het Snekermeer.

Publicatiedatum: 10 oktober 2013
Reporter: Albert Hendriks - Friesland Holland Nieuwsdienst - www.friesnieuws.nl

Nieuwe promotiefilm op www.friesemeren.eu

Friesland werkt zich een slag in de rondte voor giga opknapbeurt watersportplaatsen

LEEUWARDEN (NL) - “Fryslân is nog steeds de populairste watersportbestemming van Nederland,” zegt drs. Bram Hulsman, de programmamanager van Het Friese Merenproject bij een tussentijdse evaluatie van Het Friese Merenproject over de periode 2011-2015. Juichend, maar ook bijna buiten adem. Andere delen van Nederland en het oosten van Duitsland doen hun stinkende best om een hap uit de Friese oranjekoek te nemen, maar ambtenaren van het Friese Merenproject op het provinciehuis in Leeuwarden en Friese watersportondernemers hebben hun Scherjontjes, typisch Friese klompen met een leren bandje, even verruild voor sportschoenen van Nike.

In Woudsend komt een nieuwe aanleghaven voor passanten. Watersportcamping De Rakken investeert de komende jaren fors in het vernieuwen van het sanitair en het uitbreiden van aanlegvoorzieningen voor grotere schepen. Hierdoor wordt het makkelijker om als boottoerist even een bezoek te brengen aan het dorp. Dorpsbelang gaat aan de slag met het 11-stegenplan. In Woudsend komt een nieuwe aanleghaven voor passanten. Watersportcamping De Rakken investeert de komende jaren fors in het vernieuwen van het sanitair en het uitbreiden van aanlegvoorzieningen voor grotere schepen. Hierdoor wordt het makkelijker om als boottoerist even een bezoek te brengen aan het dorp. Dorpsbelang gaat aan de slag met het 11-stegenplan.

In Woudsend komt een nieuwe aanleghaven voor passanten. Watersportcamping De Rakken investeert de komende jaren fors in het vernieuwen van het sanitair en het uitbreiden van aanlegvoorzieningen voor grotere schepen. Hierdoor wordt het makkelijker om als boottoerist even een bezoek te brengen aan het dorp. Dorpsbelang gaat aan de slag met het 11-stegenplan.

“Op dit moment wordt volgens planning nog hard gewerkt aan de uitvoering van een groot deel van het Friese Merenproject. De effecten op werkgelegenheid en bestedingen blijven echter achter op de in 2000 geformuleerde doelstellingen. Dit komt vooral door de economische teruggang. Ook het slechte weer in de vaarseizoenen 2011 en 2012 speelde hierbij een rol.”

Doelstellingen
De doelstelling van Het Friese Merenproject voor de werkgelegenheid in de watersportsector is een groei van 30% over de periode 2000-2015. Bij de evaluatie in 2010 was die groei over
de periode 2000-2009 nog 23%. Over de periode 2000-2012 is de daadwerkelijke groei 12%. Recreanten hebben 7% meer besteed in Fryslân in die periode. Dat blijft ver achter bij de
beoogde 150%. Gezien de verwachte lage economische groei voor de komende jaren zijn deze doelstellingen voor 2015 niet meer haalbaar.
Hulsman: “In 2011 hebben de Provinciale Staten als nieuw doel geformuleerd dat Fryslân als watersportbestemming dezelfde marktpositie moet behouden. Ondanks het niet halen van
bovenstaande doelstellingen is Fryslân nog altijd met voorsprong de favoriete vaarlocatie bij Nederlandse watersporters.”

Historische vaarten verbinden meren met pittoreske stadjes, dorpen en natuurgebieden

Friese Meren: hét vakantiepark van Europa

De Friese meren in de Nederlandse provincie Friesland (‘Fryslân’ in het Fries) zijn een aaneenschakeling van tientallen grote en kleine meren en twee voormalige binnenzeeën, het IJsselmeer en het Lauwersmeer.

Het Heegermeer (Hegemer Mar). Op de voorgrond bungalowpark De Pharshoeke in Heeg. Foto: De Pharshoeke, Heeg.
Het Heegermeer (Hegemer Mar). Op de voorgrond bungalowpark De Pharshoeke in Heeg. Foto: De Pharshoeke, Heeg.

De Friese meren zijn een wereldwijd uniek vakantiegebied dankzij recreatieve vaar- en fietsverbindingen op alle niveaus, honderden rondgaande en achtvormige routes, schoon water en vrij toegankelijke zandstranden. Nergens ter wereld zie je kitesurfers, fietsers, zeilers, wandelaars en motorbootvaarders zó intens genieten van zon, wind en water.

Het Friese waterland is een zeer betaalbare vakantiebestemming. Zo kun je nergens in Europa zó voordelig een luxe sloep, motor- of zeiljacht huren, vaarbewijsvrij tot een lengte van 15 meter en een topsnelheid van 20 km per uur! En aanlegmogelijkheden bij de vleet: in dorpen en stadjes of in de natuur.

Verbazingwekkend

Het Tjeukemeer vanaf een parkeerplaats aan de A6 tussen Lemmer en Joure. Foto: Albert Hendriks, Friesland Holland Nieuwsdienst.
Het Tjeukemeer vanaf een parkeerplaats aan de A6 tussen Lemmer en Joure. Foto: Albert Hendriks, Friesland Holland Nieuwsdienst.

Zittend aan een picknicktafel aan de oever van een Fries meer zie je bootjes zo klein als notendoppen en imposante zeilklippers voorbijkomen. Soms passeert zelfs een cruiseschip die je normaliter op de Rijn aantreft. De Friese meren zijn een internationale toeristische highlight. Voor iedere boot is een vaarweg én een ligplaats zodat de passagiers de schatten van de provincie Fryslân, zoals de middeleeuwse Elf Steden, kunnen bewonderen.

 

Alle meren zijn met elkander verbonden door middel van bevaarbare riviertjes, kanalen en grachten. Pleziervaarders kunnen altijd lussen of grote rondes varen, zoals de 200 km lange en eeuwenoude Elfstedenroute en de Turfroute.

Het leeuwendeel van de meren is zeer geschikt voor zowel de kleine als de grote zeilsport. Op het Sneekermeer wordt ieder jaar de grootste zeilregatta op Europees binnenwater gehouden: de Sneekweek.

Op enkele meren zijn snelvaarzones, o.a. voor waterskiërs en wakeboarders, ingericht. Bij kitesurfers uit vele landen prijkt de wind- en strandenrijke IJsselmeerkust bovenaan de lijst met hotspots.

De Friese meren zijn niet diep: gemiddeld twee meter. Ze zijn niet alleen een eldorado voor watersporters, maar ook voor sportvissers.

Vakantie aan het water

Overal in Friesland kun je je boot afmeren, zoals hier voor hotel-restaurant-jachthaven Galamadammen aan de Morra bij Koudum. Foto: Albert Hendriks, Friesland Holland Nieuwsdienst.
Overal in Friesland kun je je boot afmeren, zoals hier voor hotel-restaurant-jachthaven Galamadammen aan de Morra bij Koudum. Foto: Albert Hendriks, Friesland Holland Nieuwsdienst.

Lokale en provinciale overheden hebben ook aan fietsers en wandelaars gedacht. Overal zijn speciaal voor hen, langs de oevers, prachtige paden aangelegd. Op diverse locaties staan kijkhutten en zijn uitkijkpunten met banken, zoals het Rode Klif bij Stavoren. Aan ieder meer liggen schilderachtige dorpjes, kleine bungalowparken, campings, hotels en restaurants, perfect ingebed in de natuur of de bebouwde kom van een plaats.

 

Zogenaamde overstapplaatsen, speciale steigers, maken het pleziervaarders gemakkelijk om met de fiets het land in te trekken. Veel boothuurders nemen ook huurfietsen mee aan boord om nóg meer te beleven. Alle bezienswaardigheden in Friesland bevinden zich aan of nabij vaarwater.

Ontstaansgeschiedenis
De Friese meren zijn op uiteenlopende wijzen ontstaan: door het wegslaan van veenpakketten door stormen, door veenbranden, door ontwatering ten behoeve van de landbouw, door turfwinning of door afsluiting van een zeearm door een afsluitdijk, dit om veiligheidsredenen.

Gletsjerdal
Het Heegermeer, de Fluessen en de Morra in de Zuidwesthoek van Friesland hebben een langwerpige keileembodem, 238.000 tot 128.000 jaar geleden ontstaan door een gletsjer. Toen kwam het Scandinavische landijs tot Midden-Nederland. Het poolijs sleep een dal uit in het zuidwesten van Friesland, een heus gletsjerdal!
De drie meren raakten, net als de Zuiderzee (IJsselmeer), in een latere warmere periode dicht begroeid met bomen en planten. Er vormde zich een metersdikke veenlaag. Die werd door stormen in zee gesleurd. Er waren geen dijken die het alsmaar stijgende water keerden. Monniken begonnen pas tussen 1000 en 1300 in Friesland met de bouw van dijken. De oudste zeewering is de Slachte, een 42 km lange keten van polderdijkjes van het Noord Friese Oosterbierum tot Raerd tussen Sneek en Grou. Het is nu een cultuurhistorisch monument en een populaire natuurwandelroute met de lengte van een marathon.

Moeras

Het skûtsjesilen stamt uit de tijd van de zeilende vrachtvaart met platbodemschepen (skûtsjes). Foto: Narelle Hofstra, Grou.
Het skûtsjesilen stamt uit de tijd van de zeilende vrachtvaart met platbodemschepen (skûtsjes). Foto: Narelle Hofstra, Grou.

De voormalige eilanden Schokland (UNESCO werelderfgoed) en Urk, nu opgenomen in de in 1942 drooggelegde Noordoostpolder, lagen tot 1450 na Christus in een groot veenrijk moeras. Heel Friesland was toentertijd grotendeels een drassige wildernis. Door veengrond geschikt te maken voor de landbouw — het water werd afgevoerd en dat had inkrimping van het veenpakket tot gevolg — en door afgraving van veen voor de turfwinning ontstonden in de lage delen van Friesland nog meer meren. Turf was van 1000 tot 1900 dé brandstof in Nederland. Oost-Friesland (De Alde Feanen, Turfroute-regio) was een grote turfleverancier. De skûtsjes, de platbodemschepen die vroeger werden gebruikt voor het vervoer van turf naar de steden in het westen van Nederland, zien we nu nog dagelijks als varend erfgoed op de Friese meren. Skûtsjesilen staat nu voor een reeks zeilwedstrijden en vermaak voor groepen, maar eeuwen terug was het mensslopende vrachtvaart

Nieuwe meren

Kitesurfen op het IJsselmeer voor de kust van Gaasterland (Mirns). Foto: Albert Hendriks, Friesland Holland Nieuwsdienst.
Kitesurfen op het IJsselmeer voor de kust van Gaasterland (Mirns). Foto: Albert Hendriks, Friesland Holland Nieuwsdienst.

Sommige plassen zijn ontstaan door veenbranden, maar de meeste Friese meren waren ooit een moeras. Nieuwe Friese meren zijn er ook, zoals het Lauwersmeer, ontstaan in 1969 door afsluiting van de Lauwerszee van de Waddenzee. In 2003 werd de oude zeearm, die Dokkum ooit de status van marinestad bezorgde, officieel een Nationaal Park. Ook de plassen rondom Earnewâld, zoals de Princenhof, vormen samen een Nationaal Park (2006). De meren van Zuidwest Friesland maken deel uit van het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân (2005). Het IJsselmeer, gedeeltelijk een Fries meer, ontstond in 1932 met de gereedkoming van de Afsluitdijk.


De Friese meren Hieronder een lijst met de bekendste Friese meren in alfabetische volgorde. Tussen haakjes staat de officiële Friese naam. Het grootste meer is het IJsselmeer, dan het Tjeukemeer.

Stavoren, één van de Friese Elf Steden, is een populair watersportcentrum aan het IJsselmeer en één van de invalspoorten van Friesland. Foto: Skips Maritiem, Marina Stavoren Buitenhaven.
Stavoren, één van de Friese Elf Steden, is een populair watersportcentrum aan het IJsselmeer en één van de invalspoorten van Friesland. Foto: Skips Maritiem, Marina Stavoren Buitenhaven.

Bergumermeer (Burgumer Mar)
Brandemeer (Brandemar)
Eeltjemeer (Eeltsjemar)
Fluessen (Fluezen)
Goëngarijpsterpoelen (Goaiïngarypster Puollen)
Groote Brekken (Grutte Brekken)
Groote Wielen (Grutte Wielen)
Grote Gaastmeer (Grutte Gaastmar)
Heegermeer (Hegemer Mar)
Holken, De
Idskenhuistermeer (Jiskenhúster Mar)
Idzegaasterpoel (Idzegeaster Poel)
Koevordermeer (De Kûfurd)
Langweerderwielen (Langwarder Wielen)
Lauwersmeer (Lauwersmar)
Leijen, De (De Leien)
Morra (De Morra)
Nannewijd (Nannewiid)
Oudegaasterbrekken (Aldegeaster Brekken)
Oudhof (Aldhôf)
Pikmeer (Pikmar)
Ringwiel
Slotermeer (Sleattemer Mar)
Sneekermeer (Snitser Mar)
Terhernstermeer (De Hoarne)
Terhernsterpoelen (Terhernster Puollen)
Terkaplesterpoelen (Terkaplester Puollen)
Tjeukemeer (Tsjûkemar)
Vlakke Brekken (Flakke Brekken)
Witte Brekken (Wite Brekken)
IJsselmeer (Iselmar)
Zandmeer (Sânmar)
Zwarte Brekken (Swarte Brekken)

Friese Meren Route vaar- en fietsarrangementen: www.frieslandhollandtravel.nl

Drempel sluis lager

Workum volgend seizoen toegankelijk voor boten met een diepgang van 1,90 m

Platbodems hadden geen moeite met de doorvaart door Workum vanaf het IJsselmeer, maar moderne, meer dan 1,65 m diep stekende jachten wel.
Platbodems hadden geen moeite met de doorvaart door Workum vanaf het IJsselmeer, maar moderne, meer dan 1,65 m diep stekende jachten wel.

WORKUM (NL) – Workum wordt toegankelijk voor watersporters met grotere boten (diepgang 1.90 meter) door verlaging van de drempel in de sluis. Met de huidige drempel en een huidige diepgang van 1.65 meter kunnen deze boten de stad niet binnenvaren. De werkzaamheden starten in november 2013, na het vaarseizoen. Op 1 maart 2014 moet het werk klaar zijn.

Om in de zomer de watersporters niet te hinderen, wordt het werk in de herfst- en wintermaanden, het ‘stormseizoen’, uitgevoerd. Voor veiligheid achter de kering en om veilig te kunnen werken, komt vóór de sluis een damwand. Naast de drempelverlaging heeft de sluis ook onderhoud nodig. Om te beginnen komen er nieuwe vloeddeuren aan de Workumer kant. De deuren aan de kant van It Soal gaan er uit voor een onderhoudsbeurt. Tot slot worden enkele kleine onderhoudsklussen uitgevoerd, zoals het voegen van het metselwerk.
Afsluiting sluis en mogelijke overlast

Overlast in de winter
Tijdens de opknapbeurt is de sluis afgesloten voor vaarverkeer. Vanaf de start van het werk tot 1 maart 2014 kunnen er geen boten door de sluis. Voor inwoners en bedrijven in Workum kan het werk voor overlast zorgen. Zij ontvangen tijdig meer informatie over aanvang, duur en mogelijke overlast van de verschillende werkzaamheden. Omdat de provincie in de winter aan de sluis werkt, is de planning afhankelijk van de weersomstandigheden.
Workum beter op de kaart

Masterplan
De werkzaamheden aan sluis Workum zijn onderdeel van Het Friese Merenproject van de provincie Fryslân. De verlaging van de sluisdrempel sluit goed aan bij het Masterplan Workum, maar maakt er geen deel van uit. De gemeente heeft dit plan opgesteld met behulp van Het Friese Merenproject. Het Masterplan heeft als doel om toegangspoort Workum aantrekkelijker te maken voor de watersporters. Gemeente en provincie proberen de werkzaamheden bij de uitvoering zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen.

Friesland Vakantietopper 1:

Elfstedentocht op de fiets:
Zeven van de Elf ‘Extra’

Elfstedenroutekaartje
Zeven van de Elf 'Extra', klik voor vergroting.

Een absolute aanrader is de nieuwe Elfsteden fietstocht ‘Zeven van de Elf Extra’ van het bureau voor toerisme van Fryslân, Friesland Holland. Een vierdaags arrangement met alle toeters en bellen — ontbijt, diners, bagagevervoer en pechonderwegservice — voor slechts €345,- per persoon.

Vrijheid blijheid
U mag aan deze unieke Friesland-vakantie beginnen wanneer u wilt, dat wilt zeggen: u heeft de vrije keus uit de dag van aankomst, uiteraard op basis van beschikbaarheid van kamers. U kunt uw eigen fietsen meenemen, maar ook huren van Rent a Topbike. Dit onderdeel van Friesland Holland verhuurt de mooiste en comfortabelste toerfietsen en e-bikes van Nederland. In het programma zitten zelfs MTB’s (Mountain Bikes) en ATB’s (All Terrain Bikes) met wegbanden voor zeer sportieve fietsers. U betaalt per dag iets meer huur dan voor een normale huurfiets, maar daar krijgt u héél veel plezier voor terug!

Mooie logementen
De arrangementsprijs is op basis van half pension en twee personen in een comfortkamer. U overnacht in de leukste hotels of de meeste luxe bed and breakfasts van Friesland waar u ook van een royaal ontbijt en een fantastisch driegangenmenu geniet. De luxe logementen liggen in een romantisch stadje, pittoresk dorpje, in de bossen van Gaasterland, aan de kust of op het groene platteland. Volop variatie dus!

Kort, maar machtig!
Dit bijzondere en alom geprezen arrangement op basis van de ingekorte Elfstedenroute, is speciaal gemaakt door het bureau voor toerisme Friesland Holland voor mensen die de boeiende Elfstedencultuur willen proeven, maar niet zo nodig alle elf stadjes op hun naam hoeven te hebben. Lekker relaxed van de ene parel naar de andere, inclusief koffervervoer en pech-onderweg-service van Friesland’s eigen vakantiespecialist.

Moet je gezien hebben
De 120 km lange Zeven van de Elf-route omvat heel Zuidwest Friesland en is zowel landschappelijk als qua natuur, cultuur en historie zéér afwisselend. U start en finisht in een hotel aan of nabij de Elfstedenroute om vervolgens al het moois van het Friese Merengebied te ontdekken: het bosrijke Gaasterland, de IJsselmeerkust (met zicht op Enkhuizen, kitesurfers en klippers), Hanzestad Stavoren (’t Vrouwtje van Stavoren, Doede Bleeker’s viswinkel), Hindeloopen (Elfsteden schaatsmuseum, IJsselmeer palingvissers), kunst- en watersportstad Workum (Jopie Huisman), bier- en berenburgvesting Bolsward (Sonnema en Us Heit), de internationaal onderscheiden winkelstad Sneek (o.a. de bakermat van het C&A modeconcern), houtstad IJlst (werkende houtzaagmolen) en de voorbeeldige Elfstedenstad Sloten (het kleinste stadje ter wereld).

Een belevenis, een verademing
De Zeven van de Elf is een snoer van bezienswaardigheden. Elke kilometer is verrassing. Of een verademing. Want dat is het mooie van Zuid West Friesland: je kunt er ontzettend veel beleven, maar je kunt je ook laten omringen met absolute stilte en vergezichten. Vergeet de tijd vanaf de zeedijk of vanuit een vogelobservatiehut. Met volle teugen genieten of onthaasten, u heeft de keus!

Meer info en reserveren
Wilt u een folder, een link naar deze vakantietopper of rechtstreeks boeken, stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel 0561-615364 (ook ’s avonds en in het weekend). Dit is overigens de kortste en gemakkelijkste weg om te reserveren: www.frieslandtravel.nl

 

Friesland Vakantietopper 2:

Dé bootvakantie voor starters:
Fryslân Cruiser met vaarinstructie én assistentie


Altijd al zin gehad in een bootvakantie? Genieten van het Friese waterland? Meer beleven? Boek dan dit vaararrangement voor beginners met een Fryslân Cruiser, inclusief vaarinstructie op de eerste vaardag en de hele week vaarassistentie naar behoefte — op afstand of op locatie — door een Flying Captain van het bureau voor toerisme Friesland Holland.

Het 7-daagse full-service arrangement kost in het laagseizoen maar €1.300,- inclusief instructie en assistentie onderweg tot een maximum van 8 uur. Dat is €325,- per persoon bij 4 personen aan boord. In het hoogseizoen bedraagt de all-in en full-service boothuur €1.755,- per week.

Fryslân Cruiser
Fryslân Cruiser staat voor een nieuwe door Friesland Holland bedachte categorie pleziervaartuigen. Een Fryslân Cruiser is een laag en handig kajuitmotorjacht voor alle populaire vaarroutes in Friesland, zoals de Elfstedenroute, de Turfroute (Oost Friesland), de Friese Meren Route en de Drie Provinciën Route (Friesland, Flevoland, Overijssel).
Een motorboot uit de Fryslân Cruiser-klasse is ca. 10 m lang en ca. 3,50 m breed, heeft vier tot vijf slaapplaatsen, een maximale doorvaarthoogte van 2,40 m (kan onder lage bruggen door) en heeft een diepgang van max. 1,30 m. Met een Fryslân Cruiser kun je overal komen en aanleggen, in een gezellig dorpje, midden in een historisch stadscentrum (alle Elfsteden zijn bereikbaar!) of in de natuur, bijvoorbeeld Nationaal Park De Alde Feanen.

Als een grote camper
Een bootvakantie met een Fryslân Cruiser is te vergelijken met een vakantie met een grote camper of in een vakantiebungalow, maar dan op het water. Aan boord heb je het comfort van een luxe vakantiehuis: een open kuip (het terras, ook te overdekken) met stuurstand buiten en/of binnen, een salon met grote ramen (de woonkamer), hutten (de slaapkamers), een kombuis (de keuken), een sanitaire ruimte met douche en toilet, verwarming, boordstroom en een walstroomaansluiting.

Geen vaarbewijs nodig!
Een Fryslân Cruiser is vaarbewijsvrij. U als huurder moet zich uiteraard wel aan de verkeersregels op het water houden. Deze zijn echter eenvoudig. U ontvangt ze als boeker van dit arrangement in een documentatiemap. Die ontvangt u ruim voor uw bootvakantie thuis, samen met alle de vier toeristische vaarroutes in Friesland.
Dat de Nederlandse overheid het vaarbewijs niet verplicht stelt voor recreatiejachten is niet zo raar. Op de meeste Friese en Overijsselse wateren, die door pleziervaarders worden bevaren, tref je geen beroepsvaart aan. Van sterke stromingen is geen sprake. Het verkeer op het water is langzaam.

FryslanCruiser.nl

Niet moeilijk
Varen is niet moeilijk. Wie een auto kan besturen, kan ook met een boot overweg, na een halve dag vaarinstructie. Als schipper moet je altijd rustig blijven en handelen, nooit veel gas geven, vooral niet bij manoeuvres in havens en in de sluis. Wie voor zijn plezier op het water is moet het tempo van een auto vergeten. De meeste starters moeten aan het begin van hun motorbootvakantie in Friesland eerst even acclimatiseren: wennen aan een andere, gemoedelijke sfeer, de frisse lucht en de rust in een omgeving met veel natuur en historie. En aan een goede gewoonte: elkander groeten.

Wat kost het?
Een 7-daags Fryslân Cruiser arrangement (huur boot, 4-5 personen aan boord) kost:
Laagseizoen: 1 maart-26 april, 13 september-31 oktober: €1.300,-;
Middenseizoen: 27 april-28 juni, 31 aug.-13 sept.: €1.600,-;
Hoogseizoen: 29 juni-30 augustus: €1.755,-.

De arrangementsprijs is inclusief:
• 7 Dagen boothuur;
• Gereserveerde parkeerplaats op charterbasis;
• Ontvangst met koffie, thee op charterbasis;
• 8 uur vaarinstructie en begeleiding van vaarinstructeur (Friesland Holland Flying Captain®);
• Zwemvesten voor alle opvarenden;
• Eindschoonmaak door de jachtverhuurder als u de boot weer inlevert;
• Complete keukenuitrusting: bestek, servies, schoonmaak- en afwasmiddelen;
• Wettelijk vereiste boorddocumentatie;
• Knopenblad met de meest gebruikte knopen;
• Zeer uitgebreide tourinformatiemap met alle water- en routekaarten van Friesland en grensgebieden
• Friesland Holland Assistance (snelle hulp bij pech en vragen onderweg)
• Reserveringskosten

Meer info en reserveren
Wilt u een folder, een link naar deze vakantietopper of rechtstreeks boeken, stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel 0561-615364 (ook ’s avonds en in het weekend). Dit is overigens de kortste en gemakkelijkste weg om te reserveren: www.frieslandtravel.nl